Բարեկենդանը և Ծիտը

-Բարև, Ծիտ, ինչպես ես,-ասաց Բարիկենդանը:

-Բարև, Բարիկենդան, լավ եմ,-ասաց Ծիտը :

-Բա դու ինչպես ես,-ասաց Ծիտը:

-Շատ լավ,-պատասխանից Բարեկենդանը:

-Ինչ ես անում այսօր?,-ասաց Ծիտը:

-Քայլում էի,-պատասխանեց Բարեկենդանը:

-Իսկ դու ինչ ես անում այսօր,-ասաց Բարեկենդանը:

-Նույնպես քայլում էի,-պատասխանեց Ծիտը:

-Լավ, հաջողություն,-ասաց Բարեկենդանը:

-Հաջողություն,-ասաց Ծիտը: